Kanseliersplein 81 te ‘s-Hertogenbosch, exploitatie horeca-inrichting

 

Alcoholvrije horeca-inrichtingen dienen op grond van artikel 2.1 van de Horecaverordening ’s-Hertogenbosch 2017 te beschikken over een exploitatievergunning. Met de exploitatievergunning kunnen verstoringen van het woon- en leefklimaat beter worden tegengegaan.

 

Aanvraag vergunning alcoholvrije horeca-inrichting:

 

Naam: Daisy’s Beheer B.V.

Locatie: Kanseliersplein 81, 5223 LV ‘s-Hertogenbosch

Naam horeca-inrichting: Daisy’s Den Bosch

 

U kunt uw schriftelijke reactie vóór 7 februari 2021 indienen bij de burgemeester van 's-Hertogenbosch Postbus 12345, 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Orde en Veiligheid, tel. (073) 615 58 61.

 

 

Naar boven