Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 201308Beschikkingen | aanvraagGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - verkrijgen van een ontheffing voor groepskamperen - Camerig (ongenummerd), Vijlen

III. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen:

  • -

    het verkrijgen van een ontheffing voor groepskamperen op het perceel Camerig (ongenummerd) te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie G, nummer 23 (ontvangen 14-06-2021).

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.