Gemeente Aalsmeer - Vastgestelde ‘Kaders zonne-energie Aalsmeer’

 

Zaaknummer: Z20-025644

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer maken bekend dat de gemeenteraad op 3 december de ‘Kaders zonne-energie Aalsmeer’ heeft vastgesteld. Aalsmeer heeft als doel in 2040 onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Om dit waar te maken zet Aalsmeer in op energiesparing en op het vergroten van duurzame opwek. ‘Kaders zonne-energie Aalsmeer’ is een ruimtelijk afwegingskader die richting biedt aan initiatieven voor (duurzame) zonne-energie opwek. Doel hiervan is de lasten van zonne-energie opwek voor de omgeving te verlagen en de lusten hiervan te verhogen. In de bijlage treft u de Vastgestelde Kaders zonne-energie Aalsmeer aan.

Aalsmeer, 22 juni 2021.

De secretaris,

drs. Sj. Vellenga

De burgemeester,

mr. G.E. Oude Kotte

Naar boven