Melding Activiteitenbesluit Ommelse Bos 5 te Ommel

De volgende melding is ingediend op genoemde datum:

 

Ommelse Bos 5 te Ommel 14-06-2021

Het vervangen van een gasdrukregel- en meetstation

 

Een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken.

 

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer M. Lünnemann van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,

tel. (088) 3690369.

 

Naar boven