Gemeenteblad van Vijfheerenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenGemeenteblad 2021, 20009Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Diverse percelen in voormalige gemeente Zederik

Op 12 januari 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op diverse locaties in de voormalige gemeente Zederik. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OV-2021-0029. De aanvraag betreft het kappen van 14 bomen (herplantplicht).

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsloket@vijfheerenlanden.nl of telefoonnummer 088-599 7053.

Tegen aanvragen kunt u geen bezwaar indienen. Dit is pas mogelijk nadat de gemeente een besluit heeft genomen.