Gemeenteblad van Vijfheerenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenGemeenteblad 2021, 1995Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Zouwendijk 11 in Ameide

Op 29 december 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Zouwendijk 11 in Ameide. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OV-2020-0626. De aanvraag betreft het bouwen van een woning en bijgebouw, ter vervanging van de te slopen bebouwing.

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsloket@vijfheerenlanden.nl of telefoonnummer 088-599 7053.

Tegen aanvragen kunt u geen bezwaar indienen. Dit is pas mogelijk nadat de gemeente een besluit heeft genomen.