Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 19949Beschikkingen | aanvraagGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - legaliseren van het splitsen van het pand in 6 appartementen - Kerkstraat 13a, Vaals

III. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen:

  • -

    het legaliseren van het splitsen van het pand in 6 appartementen op het perceel Kerkstraat 13a te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 5958 (ontvangen 13-01-2021);

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.