Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 19947Beschikkingen | aanvraagGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van keerwanden - Pater Gelissenstraat 86, Vijlen

III. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen:

  • -

    het plaatsen van keerwanden op het perceel Pater Gelissenstraat 86 te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 9854 (ontvangen 12-01-2021);

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.