Gemeenteblad van Gorinchem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GorinchemGemeenteblad 2021, 199463VerordeningenSubsidieplafond derde schadeperiode voor Nadere regels coronacompensatie cultuur Gorinchem 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem maakt bekend dat zij op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft vastgesteld:

 

Een subsidieplafond van € 150.000,- voor de derde schadeperiode voor de Nadere regels coronacompensatie cultuur Gorinchem 2020.

Doel van de subsidie

Het doel van de Nadere regels coronacompensatie cultuur Gorinchem 2020 is het borgen van de lokale culturele infrastructuur tijdens de coronacrisis.

Subsidieplafond 2021

Het college heeft voor de derde schadeperiode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 een subsidieplafond vastgesteld van € 150.000,-. Deze regeling geldt alleen voor stichtingen of verenigingen die van de gemeente Gorinchem een subsidie voor culturele activiteiten of dienstverlening ontvangen. Uitgesloten zijn organisaties die hun aanvraag niet vóór 1 september 2021 voor de derde schadeperiode bij de gemeente hebben ingediend.