Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 19945Beschikkingen | aanvraagGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - legaliseren van een reeds geplaatste keermuur - Vijlenstraat 59, Vijlen

III. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen:

  • -

    het legaliseren van een reeds geplaatste keermuur op het perceel Vijlenstraat 59 te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 328 (ontvangen 18-12-2020);

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.