Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 199103Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, voor het verbouwen B&B op het perceel Het Veer 38, 1633HE Avenhorn

Op 16 juni 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen B&B op het perceel Het Veer 38, 1633HE Avenhorn. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000491. De aanvraag betreft:

  • bouwen van een bouwwerk

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.