Hofplein 100, 5223 LS te 's-Hertogenbosch, inbouw McDonalds restaurant Paleiskwartier, omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning verlengen van de beslistermijn

 

Adres of locatie: Hofplein 100, 5223 LS te 's-Hertogenbosch

Omschrijving: inbouw McDonalds restaurant Paleiskwartier

Aangevraagde activiteiten: Bouwen (Art.2.1 lid 1a Wabo), Reclame (Art. 2.2 lid 1h,1i Wabo)

Kenmerknummer: WB00058882

Uiterste beslisdatum: 16 augustus 2021

 

Voor deze aanvraag geldt dat de besluitvorming met zes weken is uitgesteld, de uiterste beslisdatum staat vermeld.

 

Naar boven