Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 198217Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 9 juni 2021 tot en met 16 juni 2021 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum verzonden

Onyx 2 t/m 10 (even), Pyriet 2 t/m 18 (even), Saffier 2 t/m 20 (even), Sodaliet 9 t/m 17 (oneven), Robijn 1 t/m 19 (oneven), Tanzaniet 1 t/m 19 (oneven), Zevenbergen

bouwen van 43 nieuwe woningen

10 juni 2021

Zilveroog 2 t/m 20 (even), Zilveroog 1 t/m 13 (oneven), Rhodoniet 2 t/m 16 (even), Rhodoniet 1 t/m 15 (oneven), Parelmoer 2 t/m 12 (even), Parelmoer 1 t/m 25 (oneven), Sodaliet 2 t/m 20 (even), Sodaliet 1 t/m 7 (even),Saffier 2 t/m 12 (even), Zevenbergen

bouwen van 72 grondgebonden woningen

10 juni 2021

Saffier 22 t/m 96 (even) en Parelmoer 14 t/m 66 (even), Zevenbergen

bouwen van 27 en 38 appartementen

14 juni 2021

Markt 14, Zevenbergen

wijzigen van de voorgevel

10 juni 2021

De Lierestraat 5, Willemstad

bouwen van een erker aan de voorzijde

16 juni 2021

van Steelandtstraat 13, Zevenbergen

vervangen van het dak

14 juni 2021

Edvard Griegstraat 5, Fijnaart

aanleggen van een inrit

16 juni 2021

Kadedijk 29a, Fijnaart

Logistiek Park Moerdijk

plaatsen van een dakopbouw op de bestaande aanbouw

aanleg van een ringwatergang

14 juni 2021

16 juni 2021

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.