Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2021, 198213Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op aanvraag beschikking, La Reinelaan 40, 1611ZE Bovenkarspel

De gemeente heeft op17 juni 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2021-000550 voor het aanleggen van een uitweg op locatie La Reinelaan 40, 1611ZE Bovenkarspel. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • aanleggen van een inrit/uitweg

 

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn opgenomen als bijlagen bij deze publicatie. De stukken liggen ook ter inzage op het gemeentehuis.

 

Procedure

U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van gemeente Stede Broec, postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 18 juni 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.