Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 198161Beschikkingen | afhandelingMeldingen Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding (artikel 8.41 Wm) is ingediend

 

  • 1.

    Manciadijk 3 in Noordhoek

     

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Metaalweg 2 in Heijningen, de puinbreker zal in werking zijn in de periode van week 15 t/m 27 voor max 2 dagen