Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 198138Beschikkingen | aanvraagIngediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum ontvangst

Schansdijk, (kavel 55 en 57), Zevenbergen

plaatsen tuinhuis met pergola en twee kassen

10 juni 2021

Markiezenlaan 35, Standdaarbuiten

bouwen van een woning met garage

14 juni 2021

Hazeldonkse Zandweg tussen 93 en 95, Zevenbergen

gewijzigd uitvoeren van een reeds eerder verleende vergunning (vergroten bedrijfsgebouw)

10 juni 2021

Oude Heijningsedijk 63, Heijningen

realiseren van een parkeerplaats

13 juni 2021

De Hil 2, Zevenbergen

vervangen van de reclamezuil

14 juni 2021

Zuiddijk 45b, Langeweg

veranderen van de postagentschap naar wonen

14 juni 2021

Middenweg 57, Moerdijk

vervangen van 2 watertanks

14 juni 2021

Markweg Zuid 34, Heijningen

veranderen milieu

9 juni 2021

Blaaksedijk 14a, Fijnaart

plaatsen woonunits t.b.v. huisvesting arbeidsmigranten

9 juni 2021

Havenstraat 7, Standdaarbuiten

realiseren van 2 appartementen in de voormalige kerk

13 juni 2021

Huizersdijk 23A, Zevenbergen

plaatsen van een bewegende vlonder

11 juni 2021

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.