Gemeenteblad van Venray

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VenrayGemeenteblad 2021, 19794Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunning – regulier – aangevraagd (Hoopweg 30 te Venray)

Hoopweg 30 te Venray - het vergroten van een garage (HZ-OMV-2021-0019, ontvangstdatum 15 januari 2021)

De aanvraag betreft de activiteit(en):

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Het betreft hier een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

namens het college van Burgemeester en Wethouders van Venray,

Ingrid Starmans