Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 197903Beschikkingen | afhandelingDorpsstraat 225A INGETROKKEN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ingetrokken

 

Dorpsstraat 225A, kappen 3 bomen

Verzonden 14 juni 2021