Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 197063Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Nieuwe Erven 57, 5384 TA te Heesch

Datum ontvangst: 17-06-2021

 

Het oprichten van een woning (wijziging op eerder verleende vergunning)

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 23 juni 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze