Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 197062Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Burgemeester Woltersstraat 15 en 17, 5384 KS te Heesch

Datum ontvangst: 17-06-2021

 

Het oprichten 13 woningen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, kappen van een boom, aanleg weg en in/uitrit aanleggen

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 23 juni 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze