Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 196971Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Europaplein 21 1078GS Amsterdam

Adres: Europaplein 21 1078GS Amsterdam

Omschrijving: voor het vernieuwen van het afzuigkanaal en de bijbehorende installatie ten behoeve van de bestaande bijeenkomstfunctie

Datum ontvangst: 28-04-2021

Zaaknummer: Z2021-Z002750

OLO nummer: 6041373

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen of bezwaar maken.

Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende binnen 6 weken na de eerstvolgende dag van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend nadat het ontwerpbesluit is gepubliceerd.

Indien u nog vragen hebt, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.