AANWIJZINGSBESLUIT APV 2021 (GELUIDSAPPARATUUR EN ALCOHOL)

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Bloemendaal;

 

Gelet op de Algemene plaatselijke verordening Bloemendaal 2021;

BESLUITEN IEDER VOOR ZOVER BEVOEGD:

 • 1.

  Vast te stellen het: AANWIJZINGSBESLUIT APV 2021 (GELUIDSAPPARATUUR EN ALCOHOL)

  Artikel

  Inhoud aanwijzingsbesluit

  Grondslag Apv 2021

  Aanwijzing

  1.

  Het aanwijzen van gebieden en locaties waar het verboden is geluidsapparatuur, inclusief muziekinstrumenten met geluidsversterking, aanwezig te hebben (met uitzondering van inrichtingen in de zin van de Wet of het Besluit Milieubeheer of woningen en bijbehorende erven).

  2:2

  - het strand en omgeving, gelegen binnen de gemeente Bloemendaal, omzoomd door: de Noordzee, het strand, de Parnassiaweg, de Zeeweg tot aan de grens van de gemeente Zandvoort de Boulevard Barnaart;

  - het Brouwerskolkpark, gelegen binnen het gebied begrenst door de volgende wegen: Brouwerskolkweg, Duinlustweg, Korte Zijlweg, Bloemendaalseweg, Tetterodeweg en Zanderijvaart;

  - het Mr. H. Enschedépark, gelegen binnen het gebied begrenst door de volgende wegen: Bentveldsweg, Zwarteweg, Mr. H. Enschedéweg en de Van Haemstedelaan

  2.

  Het aanwijzen van gebieden waar het voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, verboden is om op een openbare plaats alcoholhoudende drank te gebruiken of flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

  2:48

  - het strand en omgeving, gelegen binnen de gemeente Bloemendaal, omzoomd door: de Noordzee, het strand, de Parnassiaweg, de Zeeweg tot aan de grens van de gemeente Zandvoort de Boulevard Barnaart;

  - het Brouwerskolkpark, gelegen binnen het gebied begrenst door de volgende wegen: Brouwerskolkweg, Duinlustweg, Korte Zijlweg, Bloemendaalseweg, Tetterodeweg en Zanderijvaart;

  - het Mr. H. Enschedépark, gelegen binnen het gebied begrenst door de volgende wegen: Bentveldsweg, Zwarteweg, Mr. H. Enschedéweg en de Van Haemstedelaan

 • 2.

  Dit besluit aan te halen als: “Aanwijzingsbesluit Apv 2021 (geluidsapparatuur en alcohol)”;

Aldus besloten in hun vergadering van 15 juni 2021.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris,

J. Kroon

De burgemeester,

E.J. Roest

De burgemeester voornoemd,

E.J. Roest

Naar boven