Gemeenteblad van Baarn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BaarnGemeenteblad 2021, 19515Beschikkingen | aanvraagGemeente Baarn - aanvraag omgevingsvergunning - Faas Eliaslaan 21 Baarn

Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning, hebben ontvangen:

Faas Eliaslaan 21 te Baarn (3742 AR) het realiseren van een houthok (18 januari 2021)

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.