Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2021, 19456Overige overheidsinformatieVooraankondiging voorbereiding bestemmingsplannen

Op grond van het gestelde in artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat zij bestemmingsplannen voorbereiden.

Het gaat om de volgende bestemmingsplannen

 • -

  het realiseren van een woning aan Achter-Oventje ongenummerd (naast 2) in Zeeland (BP-2020-0017)

 • -

  het realiseren van 9 levensloopbestendige woningen aan de Pastoor van Winkelstraat 41 te Schaijk (BP-2020-0005)

 • -

  het realiseren van 1 seniorenwoning aan de Hofstede ong te Schaijk (BP-2020-0007)

 • -

  het uitbreiden van een agrarisch technisch hulpbedrijf aan de Trentsedijk 20 te Zeeland (BP-2019-0020)

 • -

  het omzetten van een tuincentrum naar een maatschappelijke bestemming aan de Langenboomseweg 117 te Zeeland (BP-2020-0002)

 • -

  het realiseren van seniorenwoningen op de locatie van een voormalig timmerbedrijf aan de Kerkstraat 1 te Zeeland (BP-2020-0012)

Tegen het voornemen om een bestemmingsplan in procedure te brengen kunt u nog geen zienswijze indienen. Er worden ook geen stukken ter inzage gelegd.

Verwacht wordt dat over enkele weken een ontwerpbestemmingsplan voor 6 weken ter inzage wordt gelegd. Hiervoor volgt een aparte bekendmaking op de gemeentelijke pagina in de Arena, de gemeentelijke website en de Staatscourant. In die kennisgeving zal worden vermeld wanneer en hoe de stukken zijn in te zien en op welke manier u uw inspraakreactie kunt kenbaar maken