Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2021, 194418Beschikkingen | aanvraagBurgemeester en wethouders van Zaltbommel - Aanvraag omgevingsvergunning voor een natuurontwikkeling door kleiwinning aan De Neswaarden in Aalst. Zaaknummer: ODR2106891.

Burgemeester en wethouders ontvingen de aanvraag op 10-6-2021. De aanvraag omgevingsvergunning heeft betrekking op een natuurontwikkeling door kleiwinning op het adres De Neswaarden in Aalst.

Het betreft een kennisgeving van een ingekomen aanvraag. Hiertegen kunt u geen bezwaar maken.

 

Inzage/informatie

Voor de omgevingsvergunning neemt u contact op met het Omgevingsloket via mailadres: omgevingsloket@zaltbommel.nl.