Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 19407Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het inrichten van een wellnessruimte aan het Wegsken 8, 6171 AM te Stein (O2021-007\0971165299)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2021-007\0971165299, ingekomen op 14 januari 2021 voor het inrichten van een wellnessruimte gelegen aan het Wegsken 8, 6171 AM te Stein.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

  • Bouwen

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.