Gemeenteblad van Coevorden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenGemeenteblad 2021, 19405Beschikkingen | afhandelingCoevorden – Bentheimerstraat 28A: voor het realiseren van 3 appartementen (verleend)

Omgevingsvergunning - verleend

 

Burgemeester en wethouders van Coevorden maken bekend dat deze omgevingsvergunning is verleend. Deze vergunning heeft de reguliere procedure doorlopen.

 

Ontvangen op 25 februari 2020. Besluit verzonden op 19 januari 2021

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen tegen dit besluit. Zie hiervoor de informatie op www.coevorden.nl/bezwaarschrift-indienen

 

Zaak - 19156-2020.