Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 194019Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Hommelsedijk 4b, 5473 RG te Heeswijk-Dinther

Datum ontvangst: 15-06-2021

 

Beperkte milieutoets ( plaatsen luchtwasser )

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 23 juni 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze