Gemeente Westerkwartier - welstandsnota’s en beeldkwaliteitsplannen

De raad van de gemeente Westerkwartier,

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 oktober 2020, gelet op het bepaalde in de Woningwet artikel 12.a;

 

besluit:

 

de welstandsnota’s en beeldkwaliteitsplannen (1.1 t/m 2.6) van kracht te laten blijven na 31 december 2020 door deze opnieuw vast te stellen.

 

 • 1.1

  Welstandsnota 2012, gemeente Grootegast

 • 1.2

  Welstandsnota gemeente Leek

 • 1.3

  Welstandsnota Marum, geactualiseerde versie 2010 (deels ingetrokken)

 • 1.4

  Welstandsnota Winsum 2016

 • 2.1

  Beeldkwaliteitsplan De Hoven

 • 2.2

  Beeldkwaliteitsplan Roblespark

 • 2.3

  Beeldkwaliteitsplan Lauwerskwartier Opende

 • 2.4

  Beeldkwaliteitsplan Leeksterveld

 • 2.5

  Beeldkwaliteitsplan Oostergast

 • 2.6

  Beeldkwaliteitsplan Zevenhuizen Oost

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Westerkwartier, d.d. 2 december 2020

A. van der Tuuk

Voorzitter

J.L. de Jong

Griffier

Naar boven