Gemeenteblad van Wijk bij Duurstede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wijk bij DuurstedeGemeenteblad 2021, 19373Beschikkingen | afhandelingGemeente Wijk bij Duurstede - Aanwijzingsbesluit toezichthouder 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede en de burgemeester van de gemeente Wijk bij Duurstede,

 

Overwegende dat:

 

het in het kader van een doelmatige handhaving van de gemeentelijke regelgeving noodzakelijk is een ambtenaar aan te wijzen als toezichthouder zonder en met opsporingsbevoegdheid en hem te belasten met het houden van toezicht op de naleving van wet- en regelgeving;

 

gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Wijk bij Duurstede 2018, 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 10.2 lid 1 sub c van de Wet ruimtelijke ordening, 33 lid 1 van de Huisvestingswet 2014, 4.2 van de Wet basisregistratie personen, 6 van de Verordening winkeltijden Wijk bij Duurstede 2018 en 15 lid 2 van de Parkeerverordening Wijk bij Duurstede 2015.

 

Besluiten:

  • 1.

    Dat door het college van burgemeester en wethouders en door de burgemeester als toezichthouders zonder en met opsporingsbevoegdheid in het kader van bovengenoemde wetgeving, wordt aangewezen: de heer Simon Max Boerma, geboren op 14 maart 1998.

  • 2.

    Dat dit besluit direct in werking treedt.

 

Aldus besloten op 12 januari 2021 door het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester.

Judith de Jonge,

Gemeentesecretaris

 

Iris Meerts

Burgemeester

 

Kenmerk gemeente WbD: 2020-030