Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 193232Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Henriëtte Bosmansstraat 44 1077XJ Amsterdam, [ASD02AB01562]Straatnaam Amsterdam A AB 1562

Adres: Henriëtte Bosmansstraat 44 1077XJ Amsterdam, [ASD02AB01562]Straatnaam Amsterdam A AB 1562

Omschrijving: voor het maken van een dakuitbouw op het gebouw.

Datum ontvangst: 04-05-2021

Zaaknummer: Z2021-Z002844

OLO nummer: 6054731

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen of bezwaar maken.

Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende binnen 6 weken na de eerstvolgende dag van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend nadat het ontwerpbesluit is gepubliceerd.

Indien u nog vragen hebt, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.