Gemeenteblad van Westerkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierGemeenteblad 2021, 19321Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor kappen kastanjeboom - Lindsterlaan 41 in Marum

Op 18 januari 2021 heeft de gemeente Westerkwartier een aanvraag ontvangen voor het kappen van een kastanjeboom op locatie Lindsterlaan 41 in Marum. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z202100168. De aanvraag betreft:

  • een houtopstand te vellen of te doen vellen

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@westerkwartier.nl of telefoonnummer 14 0594.