Bouw- en woon rijp maken van nieuwbouwplan Souburg Noord Palts 20

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het bouw- en woon rijp maken van nieuwbouwplan Souburg Noord op het adres Palts 20 in Oost-Souburg (05-01-2021)

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

 

Naar boven