Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2021, 19267Beschikkingen | aanvraagVerwijderen van oude omheining/erfscheiding en plaatsen van nieuwe omheining Sterkenburg 69

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het verwijderen van de oude omheining/erfscheiding en een nieuwe omheining plaatsen op het adres Sterkenburg 69 in Vlissingen (07-01-2021).

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.