Gemeenteblad van Zoeterwoude

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZoeterwoudeGemeenteblad 2021, 192328Beschikkingen | afhandelingGemeente Zoeterwoude - verlening omgevingsvergunning - bouwen van een appartementencomplex - Z20-025854 - hoek Stadhouderslaan en Molentocht, Zoeterwoude

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de locatie op de hoek Stadhouderslaan en Molentocht

Zij hebben dit besloten op 11 juni 2021. Het besluit heeft kenmerk Z20-025854

De vergunning gaat over het bouwen van een appartementencomplex met parkeerkelder, supermarkt en commerciële ruimte (Verdevista Centrumplan). Daarbij hoort de volgende activiteit:

  • -

    Bouwen

Als u het niet eens bent met de vergunning kunt u bezwaar maken

Dit kan binnen zes weken na de dag van verzenden van de vergunning.

U moet dan wel belang hebben bij de vergunning.

In uw bezwaarschrift moeten in ieder geval de volgende gegevens staan:

- uw naam en adres;

- de datum waarop u het indient;

- tegen welke vergunning u bezwaar heeft;

- de reden(en) waarom u bezwaar heeft;

- uw ondertekening.

U stuurt het bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 34, 2380 AA in Zoeterwoude. Dit is een bezwaarschrift volgens de Algemene wet bestuursrecht.

U kunt de vergunning bekijken

Daarvoor kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis via www.zoeterwoude.nl/afspraakmaken.