Gemeenteblad van Brunssum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrunssumGemeenteblad 2021, 19228Beschikkingen | afhandelingMelding Bouwbesluit 2012, slopen, Keizerstraat 26, Brunssum

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum maakt bekend dat zij een melding heeft ontvangen op grond van het Bouwbesluit 2012 (sloopmelding) voor het verwijderen van asbesthoudende lijmlaag uit hal, badkamer en keuken en plaatmateriaal kozijn op het adres Keizerstraat 26 te Brunssum.

Dossiernummer: 21011

Rechtsbescherming

Tegen voornoemde melding staat geen bezwaar of beroep open.

Inzage

U kunt deze melding inzien door contact op te nemen met het Klant Contact Centrum, telefoonnummer: 045 5278555. Ook kunt u vragen om digitale toezending van (delen van) de melding. U dient hiervoor het digitale formulier ‘Opvragen gegevens naar aanleiding van openbare bekendmaking’ in te vullen.

Voor het digitaal toezenden worden u wel legeskosten in rekening gebracht.