Gemeenteblad van Haarlemmermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerGemeenteblad 2021, 192061Beschikkingen | afhandelingVerleende evenementenvergunning, Hoofddorp aan Zee 2021, van 12 tot en met 15 juli en van 17 tot en met 20 juli 2021, verzenddatum 15-06-2021, locatie, De activiteiten vinden plaats op het veld tussen de appelboomgaard en het wandelbos, nabij De Fruittuinen te Hoofddorp, dossiernummer 2021-2166, zaaknummer 4708203.

Wilt u de stukken inzien?

Dat kan tot 6 weken na de verzenddatum. U kunt telefonisch een afspraak maken via 0900-1852.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Wij hebben de vergunning verleend. U kunt hier bezwaar tegen maken. U moet dit binnen 6 weken na verzenddatum van dit besluit doen. In uw bezwaar moet het volgende staan:

 • 1.

  uw naam en adres;

 • 2.

  de datum waarop u het bezwaar schrijft;

 • 3.

  een omschrijving van dit besluit;

 • 4.

  de reden waarom u bezwaar maakt;

 • 5.

  uw handtekening.3

U kunt ook iemand machtigen om namens u bezwaar te maken. Uw gemachtigde moet dan uw machtiging met het bezwaar meesturen.

U kunt uw bezwaar sturen naar:

Gemeente Haarlemmermeer

Team Juridische Zaken

Postbus 250

2130 AG Hoofddorp

U kunt ook digitaal bezwaar maken. Dat kunt u doen via https://haarlemmermeergemeente.nl/bezwaar-en-beroep. U moet dan wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben.

Is er een reden om het besluit uit te stellen?

Als u bezwaar maakt kan u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit is een speciale regeling zolang het bezwaar nog in behandeling is. U kunt de rechter dan bijvoorbeeld vragen om de vergunning voorlopig uit te stellen.