Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 191951Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Jollenpad 14 1081KC Amsterdam

Adres: Jollenpad 14 1081KC Amsterdam

Omschrijving: brandveilig gebruik van het gebouw ten behoeve van buitenschoolse opvang

Datum ontvangst: 07-05-2021

Zaaknummer: Z2021-Z002931

OLO nummer: 6026319

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen of bezwaar maken.

Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende binnen 6 weken na de eerstvolgende dag van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend nadat het ontwerpbesluit is gepubliceerd.

Indien u nog vragen hebt, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.