Gemeenteblad van Wierden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WierdenGemeenteblad 2021, 19130Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op aanvraag Omgevingsvergunning De Roerdomp 6 in Wierden

De gemeente heeft op 19 januari 2021 een besluit genomen op de aanvraag Omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op locatie De Roerdomp 6 in Wierden. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u inzien tijdens openingstijden op het gemeentehuis. Het besluit is geregistreerd onder nummer HZ_WABO-20201461.

Procedure

Indien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Dat moet wel op tijd gebeuren: binnen zes weken na 20 januari 2021. U kunt uw bezwaar per brief indienen, deze moet u richten aan de gemeente Wierden, Postbus 43, 7640 AA in Wierden. Wilt u het bezwaarschrift digitaal indienen kijkt u dan op www.wierden.nl/bezwaar Hierop staat ook vermeld aan welke voorwaarden een bezwaarschrift moet voldoen. Vermeldt daarbij het hierboven genoemde zaaknummer.Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met loket Bouwen en Wonen via email bouwenenwonen@wierden.nl of telefoonnummer 0546-580838.