Gemeenteblad van Baarn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BaarnGemeenteblad 2021, 19049Beschikkingen | aanvraagGemeente Baarn aanvraag omgevingsvergunning Bantamweg 20 te Baarn

Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning, hebben ontvangen:

Bantamweg 20 te Baarn (3742 AV) het kappen van 2 bomen in de achtertuin (18 januari 2021)

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

Baarn 18 januari 2021