Gemeenteblad van 's-Gravenhage

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageGemeenteblad 2021, 190467Overige besluiten van algemene strekkingGebiedsaanwijzing tijdelijk (flexibel) cameratoezicht voor diverse gebieden in de stad

 

De burgemeester van Den Haag,

overwegende dat:

 

 • -

  ingevolge artikel 151c Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag in het belang van de handhaving van de openbare orde, in aanvulling op de maatregelen in een gebied, voor een bepaalde duur in een gebied cameratoezicht kan worden ingezet ten behoeve van het toezicht op openbare plaatsen;

 • -

  in verband met het aflopen van de termijnen van de cameragebieden in de stad over de periode april 2020 tot april 2021 een evaluatie van de cameragebieden in de stad heeft plaatsgevonden met betrekking tot de overlast en openbare orde problematiek en de inzet van cameratoezicht in de aangewezen cameragebieden;

 • -

  de cijfers- en rapportages van de politie eenheid Den Haag en de Resultaten flexibel (tijdelijk) cameratoezicht (artikel 151c Gemeentewet) Den Haag april 2021 in de driehoek van 17 mei 2021 zijn besproken en geaccordeerd;

 • -

  uit de uitkomsten van de evaluaties cameratoezicht blijkt dat in de cameragebieden het Hobbemaplein e.o., het Kaapseplein e.o., de Koningstraat – Hoefkade e.o., Rabbijn Maarsenplein e.o., Helena van Doeverenplantsoen e.o., Tesselseplein e.o., Weimarstraat e.o., Rijswijkseweg e.o., Lorentzplein e.o., Jan Luykenlaan e.o., Holtenstraat e.o. en de Dreven e.o. de openbare orde problematiek en de overlast nog niet is bedwongen en het cameratoezicht een belangrijke aanvulling is op de maatregelen;

 • -

  het daarom in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is om in aanvulling op de huidige maatregelen in deze gebieden het cameratoezicht voort te zetten en het opnieuw aan wijzen van die gebieden is gewenst dan wel noodzakelijk wordt geacht;

 

gelet op:

 

 • -

  artikel 151c Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag;

 

besluit:

 

 • I.

  de navolgende gebieden aan te wijzen voor de plaatsing van camera’s ten behoeve van toezicht:

  a. Hobbemaplein en omgeving (tussen de Wesselstraat, Boerenstraat, Heemstraat, Hobbemastraat en het Hobbemaplein met inbegrip van de straten en de openbare ruimte binnen dit gebied);

  b. Kaapseplein en omgeving (tussen de Bloemfonteinstraat, Kempstraat, Schalk Burgerstraat en Hoefkade met inbegrip van de straten en de openbare ruimte binnen dit gebied);

  c. Koningstraat-Hoefkade en omgeving (tussen de Koningstraat, Hooftskade, Om en Bij, Houtzagersingel, Vaillantplein, Vaillantlaan en Parallelweg met inbegrip van de straten en de openbare ruimte binnen dit gebied);

  d. Rabbijn Maarsenplein en omgeving (tussen de Zuidwal, Dunne Bierkade, Wagenstraat, Amsterdamse Veerkade, Spui, Gedempte Burgwal, Paviljoensgracht, Nieuwe Molstraat en de Boekhorststraat met inbegrip van de straten en de openbare ruimte binnen dit gebied);

  e. Helena van Doeverenplantsoen en omgeving (tussen de Zuidwal, Hoge Zand en Boekhorststraat met inbegrip van de openbare ruimte dit gebied);

  f. Tesselseplein en omgeving (tussen de Bevelandsestraat, Markensestraat, Schiermonnikoogstraat en Pluvierstraat met inbegrip van de straten en de openbare ruimte binnen dit gebied);

  g. Weimarstraat en omgeving (tussen de Edisonstraat, Beeklaan, Cartesiusstraat, Fahrenheitstraat, Newtonplein, Celsiusstraat en Marconistraat met inbegrip van de straten en de openbare ruimte binnen dit gebied);

  h. Rijswijkseweg en omgeving (Broekslootkade, Trekweg, Laakweg, Rijswijkseweg, Goudriaankade, Bontekoekade, Rijswijkseweg met inbegrip van de straten en de openbare ruimte binnen dit gebied);

  i. Lorentzplein en omgeving (tussen de Rijswijkseweg, Van Musschenbroekstraat, Lorentzplein, Gouverneurlaan (aan beide kanten inclusief het Jonckbloetplein en Gouverneurplein), Jan van der Heijdenstraat met inbegrip van de tussenliggende straten en de openbare ruimte binnen dit gebied);

  j. Jan Luykenlaan en omgeving (tussen de Melis Stokelaan, Moerweg, Pieter Langendijkstraat en de Aagje Dekenlaan met inbegrip van de straten en de openbare ruimte binnen dit gebied);

  k. Holtenstraat en omgeving (tussen de Hengelolaan, Leyweg, Gramsbergenlaan en Maartensdijklaan met inbegrip van de straten en de openbare ruimte binnen dit gebied);

  l. Dreven en omgeving (tussen de Melis Stokelaan, Dedemsvaartweg, Erasmusweg en de Lozerlaan met inbegrip van de straten en de openbare ruimte binnen dit gebied);

 

 • II.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad en terugwerkt tot 1 april 2021;

 

 • III.

  dit besluit vervalt op 31 mei 2022.

 

Den Haag, 14 juni 2021

 

Jan van Zanen

 

 

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit naar:

 

De burgemeester van Den Haag

AWB/bezwaar

Postbus 12 600

2500 DJ DEN HAAG

 

In het bezwaarschrift moet het volgende staan:

- naam en adres;

- de datum en handtekening;

- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur een kopie mee of noem het kenmerk);

- de argumenten voor bezwaar;

- dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een volmacht mee.

 

Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. Via de site kunt u ook een digitaal bezwaarschrift indienen. Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank Den Haag.