Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 190335Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Hoekweg 44, 1619EC Andijk

 

Op 14 juni 2021heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunningvoor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woningop het perceel Hoekweg 44, 1619EC Andijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000145. De aanvraag betreft de volgende activiteit(en):

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.