Gemeenteblad van Zaltbommel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaltbommelGemeenteblad 2021, 190091Beschikkingen | afhandelingBurgemeester en wethouders van Zaltbommel – Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met garage en aanleggen van een in- en uitrit aan de Hendrikstraat 31 in Gameren. Zaaknummer: 0214153627.

Wij verleenden op 04-6-2021 een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met garage en aanleggen van een in- en uitrit op het adres Hendrikstraat 31 in Gameren.

 

Inzage/informatie

Voor de omgevingsvergunning neemt u contact op met het Omgevingsloket via mailadres: omgevingsloket@zaltbommel.nl.

 

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u daartegen schriftelijk beroep instellen. Vermeld altijd de redenen van uw beroep en stuur een kopie van het besluit mee. U stuurt uw beroepschrift binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit naar de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 

Dit besluit treedt direct in werking, ook als u beroep instelt. Als u dit niet wilt, vraag dan de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening te treffen. U stelt hiervoor een verzoekschrift op. Dit kan alleen als u ook beroep heeft ingesteld en uw zaak spoed heeft. Dit verzoekschrift richt u aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Het instellen van beroep en het indienen van een verzoekschrift kan ook digitaal. Kijk op de site http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor de voorwaarden. U moet wel rekening houden met kosten (griffierecht).