Gemeenteblad van Opmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerGemeenteblad 2021, 19009Overige overheidsinformatieVoornemen adres op te nemen als: Vertrokken naar onbekende bestemming

 

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet woonachtig zijn op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om uw adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Dit houdt in dat uw vertrek naar een onbekend land wordt geregistreerd. Dit kan gevolgen hebben voor uw recht op overheidsvoorzieningen en -diensten.

 

Naam

Geboortedatum

Adres

Datum publicatie

Dhr. A.G. Riedel

08-06-1987

Zaagmolenweg 14, 1715GB Spanbroek

21 januari 2021

Dhr. G. Achirus

27-08-1990

Zaagmolenweg 14, 1715GB Spanbroek

21 januari 2021

Dhr. M. Iancu

19-09-1988

Zaagmolenweg 14, 1715GB Spanbroek

21 januari 2021

Mw. A.D. Lingurar

18-05-2000

Zaagmolenweg 14, 1715GB Spanbroek

21 januari 2021

Mw. R.M. Lukaszewicz

04-01-1989

Zaagmolenweg 14, 1715GB Spanbroek

21 januari 2021

Dhr. L.S. Maciejowski

12-08-1985

Zaagmolenweg 14, 1715GB Spanbroek

21 januari 2021

Mw. G.M. Malec

02-11-1993

Zaagmolenweg 14, 1715GB Spanbroek

21 januari 2021

Dhr. A.V. Olariu

26-12-1994

Zaagmolenweg 14, 1715GB Spanbroek

21 januari 2021

Mw. D. Oprea

22-07-1988

Zaagmolenweg 14, 1715GB Spanbroek

21 januari 2021

Dhr. K.P. Pita

10-11-1994

Zaagmolenweg 14, 1715GB Spanbroek

21 januari 2021

Mw. A.M. Popovici

06-07-1998

Zaagmolenweg 14, 1715GB Spanbroek

21 januari 2021

Mw. S. Roslonska

13-06-1996

Zaagmolenweg 14, 1715GB Spanbroek

21 januari 2021

Dhr. S. Roslonski

22-03-1999

Zaagmolenweg 14, 1715GB Spanbroek

21 januari 2021

Dhr. M. Rzodkiewicz

13-11-1981

Zaagmolenweg 14, 1715GB Spanbroek

21 januari 2021

Dhr. E. Solcan

21-02-2001

Zaagmolenweg 14, 1715GB Spanbroek

21 januari 2021

Dhr. P.T. Szafranski

07-12-1984

Zaagmolenweg 14, 1715GB Spanbroek

21 januari 2021

Dhr. I. Hirbu

11-06-1983

Zaagmolenweg 14, 1715GB Spanbroek

21 januari 2021

 

U wordt in de gelegenheid gesteld te reageren op dit voornemen. Op grond van artikel 2.47 Wet BRP bent u verplicht om inlichtingen te verstrekken. Ook kunt u alsnog binnen twee weken aangifte doen van uw verhuizing. Als wij binnen twee weken geen reactie van u ontvangen zijn wij verplicht bovenstaand voornemen uit te voeren. Dit staat in artikel 2.22 van de Wet BRP. U kunt uw zienswijze sturen naar: Burgemeester en wethouders van Opmeer, Postbus 199, 1715 ZK Spanbroek