Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 189834Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn Wabo

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met maximaal 6 weken:

 

Adres

Westerstraat 16, Klundert

Vlasweg 2, Moerdijk

Kadedijk 20, Fijnaart

Prinses Irenestraat, Prinses

Beatrixstraat, Prinses Margrietstraat en Koningin Julianalaan | Prins Willem Alexanderstraat, Prins

Hendrikstraat, Prinses Christinastraat, Prins Johan Frisostraat | Prins Constantijnstraat, Koningin

Emmastraat en Prinses Christinastraat te Willemstad.

Omschrijving project

Veranderen van het pand naar een woning

Oprichten van een warehouse en ondersteunende kantoren

Bouwen van een garage

Plaatsen van 44 prefab garageboxen

Datum ontvangst

22 april 2021

25 maart 2021

15 april 2021

20 april 2021

De beslistermijn van 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt verlengd met maximaal 6 weken

om de kans op een positief besluit te vergroten.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de reden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4 4760 AA Zevenbergen.