Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 189366Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Onderdijk 249A, Wervershoof week 24

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:

wijzigen van het gebruik van een bijgebouw naar levensloopbestendige woning

 

met verzenddatum 09-06-2021

 

Uiterlijk op 23-07-2021 wordt een beslissing op de aanvraag genomen.