Aanvraag omgevingsvergunning het deels vervangen en verlengen bestaande zeevaartkade aan de Quarleshaven op het adres Kadastraal perceelnummer 1522 / 1562 (gedeeltelijk) Sectie M.

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Voor het deels vervangen en verlengen van de bestaande zeevaartkade aan de Quarleshaven op het adres Kadastraal perceelnummer 1522 / 1562 (gedeeltelijk) Sectie M.

De publicatie van de ingediende aanvraag heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvraag kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

Naar boven