Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2021, 188906Overige overheidsinformatieGemeente Brummen - Besluitvormende raadsvergadering op donderdag 24 juni 2021

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 24 juni 2021.

 

Plaats: MS TEAMS. Live te volgen via www.brummen.raadsinformatie.nl en via RTV Veluwezoom.

 

AGENDA

 

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda

3. Lijst ingekomen stukken

Hamerstukken

4. Coördinatieregeling Lendeweg 8b Hall

5. Parapluplan patiowoningen Lombok

6. Actualisatie bebouwde komgrenzen en onttrekking van gedeeltes van wegen aan de openbaarheid

7. Verklaring van geen bedenkingen Natuurontwikkeling Cortenoever

8. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Breestraat 3 te Empe

9. Wijziging van de gemeenschappelijke regeling VNOG

Bespreekpunten

10. Vaststelling subsidieplafond tijdelijke subsidieregeling kunst en culturele organisaties/ buurt- en dorpshuizen

11. Woonzorgvisie

12. Grenscorrectie Laag Soeren

13. Bestemmingsplan Wilhelminapark – Palisiumpark

14. Investeringskrediet zonnepanelen De Bhoele

15. Jaarstukken 2020 en concept Begroting GR VNOG

16. Jaarstukken 2020 en concept Begroting GR Regio Stedendriehoek

17. Concept-begroting 2022 PlusOV 18. Sluiting