Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 188778Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van 2 juni 2021 tot en met 9 juni 2021 de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum verzonden

Boomgaardstraat 6, Fijnaart

plaatsen van een dakopbouw

1 juni 2021

Roode Kreek 16 en 18, Fijnaart

gewijzigd uitvoeren van een reeds verleende vergunning (bouwhoogtes van een twee-onder-een-kap woning)

1 juni 2021

Okkerlaak 29, Zevenbergen

veranderen van een loggia in een dakkapel en wijzigen zijgevel

1 juni 2021

Stadsedijk 46, Oudemolen

bouwen van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning

3 juni 2021

St. Janstraat 26, Standdaarbuiten

plaatsen van een dakopbouw op de woning en het plaatsen van een opbouw op de bestaande uitbouw

1 juni 2021

Koolmees 67, Fijnaart

vervangen van de garagedeur door een vast kozijn

7 juni 2021

Zwingelspaansedijk 16, Fijnaart

bouwen van een paardenstal met werkplaats

7 juni 2021

Appelweg 9, Moerdijk

bouwen van een tijdelijke kraansteiger

4 juni 2021

Vaandelweg 2, Zevenbergen

bouwen van een opslagloods

3 juni 2021

Talingkreek 14, Willemstad

bouwen van een woning en het aanleggen van een inrit

3 juni 2021

Talingkreek 10, Willemstad

realiseren van een tweede uitrit

8 juni 2021

U kunt de stukken bij de gemeente Moerdijk inzien gedurende de openingstijden van het vergunningenloket. Ook kan voor het inzien van een verleende omgevingsvergunning een afspraak worden gemaakt via www.moerdijk.nl

Bezwaar

Belanghebbenden hebben 6 weken de tijd om schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. De termijn gaat in op de dag na verzending van de beslissing aan de aanvrager. Deze datum is achter het betreffende besluit vermeld. Een bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen.

Als u over DigiD beschikt kunt u digitaal een bezwaarschrift indienen op de website van de gemeente Moerdijk. Meer informatie hierover kunt u vinden op de gemeentelijke website bij bezwaarschrift onder het kopje producten en diensten. Een bezwaarschrift dat per e-mail is verzonden wordt niet in behandeling genomen.

De vergunninghouder kan, ondanks een bezwaarschrift, toch de vergunde activiteit uitvoeren. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u, ná het indienen van een bezwaarschrift, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor meer informatie over indienen van bezwaar of het vragen van een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar de brochure rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid welke u kunt vinden op de gemeentelijke website onder het product “omgevingsvergunning”.