Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 188556Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Bosschebaan 37 kavel F 1251, 5384 VX te Heesch

Datum ontvangst: 10-06-2021

 

Het tijdelijk uitbreiden van opslag en stalling en plaatsen hekwerk en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 16 juni 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze